top of page

"کلینیک لیدِکرک"

Doctor and Patient

پزشکان در"کلینیک لیدِکرک" آماده کمک به شما هستند. نه تنها به عنوان پزشک عمومی، بلکه متخصصین نیز حضور دارند. در صورت داشتن هرگونه سوال با ما تماس بگیرید

مشاوره با پزشک عمومی را می توان از طریق تقویم نوبت دهی رزرو کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر

یا رزرو نوبت  مستقیماً با ما تماس بگیرید

ساعات کار

دوشنبه تا جمعه
۰۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
شنبه
۰۹:۰۰ - ۱۳:۰۰

bottom of page