top of page
Vaccine

"متخصصین"

علاوه بر مشاوره پزشکی عمومی، همکاران دیگری نیز حضور دارند که می توانند در تخصص خود به شما کمک کنند.  آنها در زمان های ثابت در طول هفته در دسترس هستند. برای بحث در مورد نیازهای خود یا رزرو قرار ملاقات مستقیماً با ما تماس بگیرید

Screenshot 2023-07-14 231218_edited_edit
bottom of page